Veelgestelde vragen

 

Hieronder vindt u alvast een aantal veelvoorkomende vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Zoek dan eenvoudig in bovenstaande zoekbalk.

 

Hoe meld ik een spoedreparatieverzoek buiten kantooruren?

Alleen voor noodgevallen kunt u buiten kantooruren bellen naar 088 - 17 18 190. Er wordt met u een afspraak gemaakt over het tijdstip van uitvoering, door wie en op wiens kosten de reparatie wordt uitgevoerd. Onder noodgevallen worden alleen klachten verstaan die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag, zoals:

  •  lekkage aan gas- en waterleiding;
  •  storing aan het elektrische net;
  •  daklekkage;
  •  bevroren waterleiding;
  •  brand;
  •  buitensluiting.

Ik heb een klacht. Wat is de procedure?

  • Deze kunt u online indienen via of  per brief naar Postbus 160, 1620 AD te Hoorn.
  • Wij registreren uw klacht en sturen u binnen vijf werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging, waarin is vermeld wie de klacht in behandeling heeft. Wij streven er naar iedere klacht binnen vier weken af te handelen. Als te verwachten is dat dit niet lukt, dan wordt u hierover ook schriftelijk geïnformeerd. Mocht u binnen deze termijn van vier weken vragen hebben over de voortgang, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die uw klacht in behandeling heeft.
  • Nadat de klacht is afgehandeld wordt u schriftelijk gevraagd of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Ter afronding van de afhandeling van uw klacht ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging.
  • Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Uw klacht wordt dan een geschil. Dit wordt ook schriftelijk aan u bevestigd.

Ik heb zelf een bedrijf ingeschakeld. Mag dat?

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat, als u zelf een bedrijf inschakelt om een reparatie bij u te verrichten, u ook zelf de rekening moet betalen. Kosten van een reparatie die wij uitvoeren om een klacht op te lossen die is ontstaan door nalatigheid, schuld of onoordeelkundig gebruik, zullen wij bij u in rekening brengen

Meterstanden: Volg regelmatig uw verbruik

Juiste meterstanden zijn belangrijk. Op basis hiervan betaalt u een maandelijks bedrag voor water, gas, elektra en stadsverwarming. Door maandelijks uw meterstanden bij te houden, krijgt u inzicht in uw verbruik en weet u of uw termijnbedrag goed is ingeschat.

Het regelmatig volgen van uw meterstanden is ook de eenvoudigste manier om te zien of u ineens abnormaal meer verbruikt dan voorgaande maanden. Als dat het geval is, bestaat de kans dat u een lek in huis heeft. Als bewoner bent u zelf verantwoordelijk om dit in de gaten houden. Merkt u een enorme toename van uw verbruik? Neemt u dan contact met ons op, zodat we samen kunnen achterhalen waar dit verbruik vandaan komt. 

Hoe vul ik mijn cv bij?

-   Controleer de waterdruk op de meter van uw CV ketel. De zwarte wijzer moet tussen de 1,5 en de 2 bar staan. Staat deze lager dan 1,5 bar, dan is het belangrijk om de CV ketel bij te vullen. 
-   Wanneer u de CV ketel wilt bijvullen is het belangrijk deze eerst te laten afkoelen door de thermostaat naar beneden te draaien. Nadat de CV ketel is afgekoeld trekt u de stekker van de CV ketel uit het stopcontact.
-   In de buurt van de CV ketel vindt u een waterkraan. Sluit een vulslang aan op de waterkraan en laat deze iets vollopen zodat de meeste lucht uit de vulslang verdwijnt. Sluit deze daarna aan op de vulkraan van het verwarmingssysteem. 
-   Draai de waterkraan voorzichtig open en vervolgens de vulkraan door deze 1/4 slag te draaien. 
-   Daarna laat u de waterkraan stromen totdat de druk voldoende hoog is (tussen de 1,5 en de 2 bar). 
-   Draai daarna de vulkraan op het verwarmingstoestel dicht en vervolgens de waterkraan. 
-   Voordat u de slang afkoppelt, houdt u de emmer onder de kraan voor het water dat uit de vulslang zal komen. 
-   Daarna kunt u de CV ketel weer aanzetten.

Ik heb een storing in mijn cv. Wat kan ik zelf doen?

-   de stekker van de ketel in het stopcontact zit;
-   er geen stroomstoring is opgetreden;
-   er wel gas wordt geleverd;
-   de waakvlam brandt (niet bij hr-combi);
-   er voldoende water in de installatie zit 1,5 bar;
-   de ketelthermostaat goed staat ingesteld;
-   de radiatorkranen openstaan;
-   de kamerthermostaat op de goede temperatuur staat ingesteld;
-   de stekker van de ketel uit stopcontact halen. Wacht 10 seconden. Steek de stekker weer in het stopcontact om de ketel te resetten. 

Wanneer kan Wooncompagnie u niet helpen met uw klacht?

Wij kunnen uw klacht niet in behandeling nemen als:

- U de klacht anoniem indient.

- U uw klacht hebt voorgelegd aan de rechter, Huurcommissie of een regionale geschillen-/klachtencommissie

- Een deurwaarder of advocaat bij betrokken is.

Hoe ontlucht ik mijn radiator?

-   Thermostaat zo laag mogelijk zetten.
-   Haal de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact, tenzij u een digitaal display heeft. Laat de stekker er dan in
-   Wacht minimaal tien minuten voor u begint met uw verwarming ontluchten.
-   Begin bij de radiator op het laagste punt in uw huis. Werk dan naar boven en eindig met de radiator op het hoogste punt.
-   Sluit de kraan van de radiator die u wilt ontluchten.
-   Houd een doekje bij het ontluchtingsventiel van de radiator en draai het ventiel open. Als er water uit komt, draait het ventiel weer dicht.
-   Draai de radiatorkraan weer open. Als u alle radiatoren heeft ontlucht, kunt u de stekker van de cv-ketel weer in het   stopcontact doen.
-   Controleer op de waterdruk in de cv-ketel goed is. Dat is het geval als de wijzer van de manometer in het groene gedeelte staat, tussen 1,5 en 2 bar. Staat de wijzer in het rode gedeelte, vul de ketel dan bij.