Is er een mogelijkheid voor huurbevriezing of huurverlaging in 2022?
Huurbevriezing betekent dat wij per 1 juli 2022 uw kale huurprijs niet aanpassen met de jaarlijkse huurverhoging. Wooncompagnie geeft dit jaar alleen de huurders met een E,F of G label geen huurverhoging. Huurders van deze woningen hebben daar inmiddels al bericht over gekregen. Verder zijn er dit jaar geen mogelijkheden bij Wooncompagnie om huurbevriezing van de jaarlijkse huurverhoging te krijgen.
In 2021 heeft Wooncompagnie, via de Wet op de eenmalige huurverlaging, huishoudens huurverlaging gegeven als zij een inkomen hadden onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen en een huurprijs boven de geldende aftoppingsgrenzen. De Wet op de eenmalige huurverlaging geldt niet meer in 2022.

Wanneer kan ik de brief met daarin de huuraanpassing verwachten?

Elk jaar vóór 1 mei ontvangt u een brief met uw huuraanpassing. Als we uw e-mailadres hebben ontvangen en u heeft aangegeven dat u uw post digitaal wil ontvangen dan ontvangt u de huuraanpassing per mail, anders met de post.

Welke huuraanpassing vraagt Wooncompagnie?
We vragen een huuraanpassing van 2,1 procent (dat is onder inflatie). De huuraanpassing is niet inkomensafhankelijk of afhankelijk van de hoogte van de huidige huur.
Woningen met een energielabel E, F of G krijgen geen huurverhoging maar we kijken daarbij wel naar het berekende label. Het zou dus kunnen dat een woning recent is verduurzaamd maar nog geen nieuw (afgemeld) energielabel heeft. We kijken echter naar het berekende label en niet naar het afgemelde label bij de huurverhoging.

Mag Wooncompagnie de huur aanpassen?
Ja, volgens de wet mag Wooncompagnie elk jaar per 1 juli de huren aanpassen. De overheid geeft dit jaar ruimte tot een gemiddelde huursomstijging van 2,3 procent (inflatie). Ook mag de huurprijs met 25 euro worden aangepast als de huidige huur lager is dan 300 euro. Bij inkomensafhankelijke huur mogen huren voor de hogere inkomens aangepast worden met €50 of €100 per maand.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid

Waarom kiest Wooncompagnie voor gematigde huren?
Wooncompagnie gebruikt de huurinkomsten om de woningen te beheren, onderhouden en verbeteren. De kosten daarvan worden steeds hoger. Onder andere omdat bouwmaterialen veel duurder worden. Daarom moeten ook de huren omhoog. Dat is geen goed nieuws. Toch probeert Wooncompagnie de huurprijzen betaalbaar te houden en de jaarlijkse huurverhoging te beperken. Dit jaar ligt de jaarlijkse huurverhoging iets onder het niveau van de inflatie.

Koppelt Wooncompagnie de huuraanpassing dit jaar aan mijn inkomen?
Nee, Wooncompagnie koppelt ook dit jaar de huuraanpassing niet aan uw inkomen. Wij hebben uw inkomensgegevens dus niet opgevraagd bij de Belastingdienst. Goed om te weten: als wij uw inkomensgegevens wél hadden opgevraagd, had de Belastingdienst u daarover geïnformeerd.

Ik krijg een huurverhoging. Wordt mijn huurtoeslag per 1 juli automatisch aangepast?
Ja, de Belastingdienst/Afdeling Toeslagen past de nieuwe huurgegevens automatisch aan (wij informeren de Belastingdienst over uw nieuwe huurprijs). U hoeft dus niets te doen. Het kan zijn dat de Belastingdienst/Toeslagen uw gegevens niet kan verwerken. Dan ontvangt u in juni een brief met een formulier van de Belastingdienst/Toeslagen met de vraag uw nieuwe huurgegevens door te geven. Meer weten over de huurtoeslag? Neem dan contact op met de Belastingdienst (telefoon: 0800 0543) of kijk op www.toeslagen.nl.


Onlangs heb ik het huurcontract en sleutels van mijn huurwoning gekregen en dan krijg ik nu al een huuraanpassing?
Elk jaar vindt de huuraanpassing plaats op 1 juli, ongeacht de ingangsdatum van het huurcontract. Dit is wettelijk zo geregeld. U kunt dit ook nalezen in de Algemene Huurvoorwaarden.
Kan ik meerdere malen per jaar een huurverhoging krijgen?
Indien uw woning is verbeterd, door bijvoorbeeld een nieuwe cv-installatie of dubbelglas, dan is uw huur verhoogd naar aanleiding van deze verbetering. Dit staat los van de jaarlijkse huurverhoging. Uw huur wordt alsnog per 1 juli meegenomen in de jaarlijkse huurverhoging.

Ik heb zonnepanelen; wordt hierover ook huurverhoging berekend?
Over de component zonnepanelen, die bij sommige huurders onderdeel uitmaakt van de te betalen huur, wordt geen huurverhoging berekend.

Hoe werkt de puntentelling?
De prijs- en kwaliteitsverhouding van uw woning is vastgelegd in een door de overheid voorgeschreven puntenstelsel of woningwaarderingstelsel (WWS). Hierbij worden punten gegeven voor onder meer het aantal kamers, het vloeroppervlak, het energielabel, de tuin en het balkon. Bij elkaar opgeteld vormen deze punten het puntentotaal van uw woning. Het totale aantal punten is bepalend voor de maximale huurprijs die Wooncompagnie voor een woning mag vragen. Het woningwaarderingsstelsel is per 1 oktober 2015 aangepast.
Klik hier om naar de puntentelling van uw woning te gaan.

Kan ik de nieuwe huur op dezelfde manier blijven betalen?
Betaalt u de huur via een automatisch incasso? Dan wordt met ingang van 1 juli automatisch het nieuwe huurbedrag afgeschreven. Betaalt u op een andere wijze? Bijvoorbeeld via een eigen periodieke overschrijving via telebankieren? Zorg er dan voor dat met ingang van 1 juli 2022 het juiste huurbedrag wordt betaald.

Mijn puntentelling klopt niet. Krijg ik nu een lagere huuraanpassing?
Nee, de huuraanpassing is wettelijk bepaald. Dit staat los van het aantal punten van de woning, mits de maximale huurprijs niet wordt overschreden.
Uiteraard moet uw puntenwaardering wel goed in het systeem staan. Als deze bij u niet klopt kunt u contact een e-mail sturen naar afdeling Klantcontact, klantcontact@wooncompagnie.nl.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?
Via de Huurcommissie is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Bezwaar maken heeft alleen zin als de jaarlijkse huurverhoging niet voldoet aan de wettelijke regels. Bezwaar maken op grond van onderhoudsgebreken kan niet via de bezwaarprocedure van de jaarlijkse huurverhoging (daar geldt een andere bezwaarprocedure voor). Meer informatie over bezwaar maken vindt u op de website van de Huurcommissie. Klik hier.

Servicekosten en huurverhoging
De huurverhoging wordt berekend over de kale huurprijs en niet over de servicekosten. De servicekosten worden jaarlijks met u afgerekend, waarbij er gekeken wordt naar het door u betaalde voorschot en de werkelijk gemaakte kosten.
De WOZ-waarde heeft invloed op de punten. Maar ik ben het niet eens met de WOZ-waarde. Wat nu?
Wooncompagnie laat jaarlijks de door de gemeente vastgestelde WOZ-waardes toetsen door een beëdigd taxateur. Indien afwijkingen worden geconstateerd maakt Wooncompagnie bezwaar.
U kunt alsnog bezwaar maken tegen de WOZ-waarde binnen een bepaalde termijn nadat u van uw gemeente de beschikking heeft ontvangen. Dit traject gaat geheel buiten Wooncompagnie om. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde en u wordt in het gelijk gesteld, dan ontvangt Wooncompagnie van de gemeente de gecorrigeerde WOZ-waarde. Deze wordt door Wooncompagnie direct in de WWS van uw woning gecorrigeerd.
Indien blijkt dat door de correctie de huurverhoging aangepast moet worden, zal Wooncompagnie dit direct doorvoeren en storten we het teveel betaalde weer naar u terug.

Mijn buren betalen minder huur dan ik. Hoe kan dat? U leest het hier.
Wat is de streefhuur? U leest het hier.
De streefhuur van uw woning vindt u hier.

Ik zie geen puntentelling over mijn woning op Mijn Wooncompagnie. Hoe kan dit?
In sommige gevallen hebben woningen geen puntentelling. Hierbij moet u denken aan monumenten, woon-zorgcomplexen en woningen uit de vrije sector (netto huur > € 763,46).

 

Heeft u een vraag?