Bewonersgedrag

De kwaliteit van de woonomgeving is van grote invloed op de leefbaarheid. Hiervoor is meer nodig dan goed onderhoud door ons als corporatie. Het is van groot belang dat jij als huurder zelf ook uw verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot jouw woning en woonomgeving. Je bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van kleinschalig onderhoud. Je kunt dit zelf doen of hiervoor een Service Abonnement bij ons afsluiten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor gebreken, reparaties en/of onderhoud veroorzaakt door jouw gedragingen als bewoner(s); het zogenaamde bewonersgedrag.

Eigen verantwoording
Bij de vraag wie een beschadiging, verstopping, onderhoud of gebrek moet verhelpen, kijken we eerst naar de oorzaak. Is het ontstaan door toedoen van jou als huurder of door toedoen van degenen waar je verantwoordelijk voor bent (=bewonersgedrag), dan moet je het zelf verhelpen en bekostigen. Ook als de schade voortvloeit uit onbewust of onbedoeld gedrag. Ondeskundigheid of het onjuist gebruik van de woning kunnen ook leiden tot onderhoud waar jij zelf verantwoordelijk voor bent.

Flyer Bewonersgedrag