We verhuren op dit moment ruim 14.000 sociale huurwoningen in de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Hoorn, Alkmaar, Purmerend, Edam-Volendam en Waterland.

Koers
In onze nieuwe Koers vind je de visie, missie en strategie van Wooncompagnie voor de komende jaren. De inhoud is tot stand gekomen in de eerste helft van 2021, een onzekere periode vanwege de coronapandemie, de vorming van een nieuw kabinet en de onduidelijkheid over het voortbestaan van de verhuurderheffing. De komende jaren zetten we deze Koers om in daden. Van samen dromen naar samen doen!

Missie
Dit is de komende jaren onze missie:

Samen zorgen wij voor fijne buurten met voldoende woonaanbod voor mensen met weinig koopkracht.

Samen: want we doen het niet alleen – we doen het door te luisteren naar en samen te werken met bewoners en belanghouders.
Voldoende: want dat heeft een dubbele betekenis: we zorgen voor genoeg woningen, en woningen van een goede kwaliteit.

Fijne buurten: want het gaat niet alleen om een stapel stenen met een dak erboven, maar om het samenleven van mensen.

Mensen: want daar draait het allemaal om, daar doen we het voor.

Woonaanbod: want we vinden het belangrijk dat we niet alleen goedkope huurwoningen bieden, maar ook andere woonmogelijkheden.

Weinig koopkracht: want we bieden woonoplossingen voor wie geen woning kan kopen.


Kernwaarden
We werken volgens drie kernwaarden. Die zijn verankerd in onze organisatie en in alles wat we doen. Dat mag iedereen van ons verwachten. 

1. We zijn betrouwbaar
We zijn open en eerlijk over wat mensen van ons kunnen en mogen verwachten. We nemen onze verantwoordelijkheid en durven beslissingen te nemen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

2. We zijn betrokken
We zijn oprecht geïnteresseerd. We weten wat er speelt en zo niet, dan leven we ons in. We betrekken de mensen die het aangaat bij onze beslissingen. Daarbij behandelen we anderen zoals ze behandeld willen worden.

3. We zijn benaderbaar
We gaan in gesprek en werken graag samen. We luisteren voor we een mening hebben en zoeken actief naar andere geluiden en nieuwe initiatieven. We zorgen ervoor dat mensen makkelijk contact met ons kunnen maken.

Heeft u een vraag?