Koers 2021 - 2025

In onze nieuwe Koers vind je de visie, missie en strategie van Wooncompagnie voor de komende jaren. De inhoud is tot stand gekomen in de eerste helft van 2021, een onzekere periode vanwege de coronapandemie, de vorming van een nieuw kabinet en de onduidelijkheid over het voortbestaan van de verhuurderheffing. De komende jaren zetten we deze Koers om in daden. Van samen dromen naar samen doen!

Onze missie:
Samen zorgen wij voor fijne buurten met voldoende woonaanbod voor mensen met weinig koopkracht

Samen: want we doen het niet alleen – we doen het door te luisteren naar en samen te werken met bewoners en belanghouders.

Voldoende: want dat heeft een dubbele betekenis: we zorgen voor genoeg woningen, en woningen van een goede kwaliteit.

Fijne buurten: want het gaat niet alleen om een stapel stenen met een dak erboven, maar om het samenleven van mensen.

Mensen: want daar draait het allemaal om, daar doen we het voor.

Woonaanbod: want we vinden het belangrijk dat we niet alleen goedkope huurwoningen bieden, maar ook andere woonmogelijkheden.

Weinig koopkracht: want we bieden woonoplossingen voor wie geen woning kan kopen.